Produkty

Kratki kominkowe prostokątne

Informacje podstawowe
Producent Kratki

 

  Typ 11×11 11×17 11×24 11×32 11×42 17×17 17×30 17×37 17×49 22×22 22×30 22×37 22×45
biała (malowana) Zwykła 11B 117B 24B 32B 42B 17B 30B 37B  49B 22B  22/30B  22/37B 22/45B
26,83 zł  26,83 zł  45,53 zł  45,53 zł  29,27 zł 39,84 zł  45,53 zł  54,47 zł  50,41 zł  58,54 zł  63,41 zł  69,11 zł
Żaluzja 17BX 30BX 37BX 49BX 22BX  22/30BX  22/37BX  22/45BX
43,90 zł 58,54 zł  77,24 zł 81,30 zł  79,67 zł  87,80 zł  95,93 zł  104,07 zł
kremowa (malowana) Zwykła 11K 117K  24K 32K  42K 17K 30K 37K 49K 22K 22/30K  22/37K  22/45K
26,83 zł  26,83 zł  29,27 zł 47,97 zł  47,97 zł  31,71 zł  43,90 zł 50,41 zł  58,54 zł 54,37 zł  60,16 zł  66,67 zł  71,54 zł
Żaluzja 17KX 30KX  37KX 49KX  22KX 22/30KX  22/37KX  22/45KX
47,97 zł 66,67 zł 81,30 zł  89,43 zł  79,67 zł  91,06 zł 99,19 zł   107,32 zł 
 grafitowa (malowana)  Zwykła 11G  117G  24G   32G   42G   17G  30G  37G   49G   22G    22/30G  22/37G  22/45G
 26,83 zł   26,83 zł    29,27 zł  47,97 zł    47,97 zł  31,71 zł   43,90 zł    50,41 zł  58,54 zł    54,37 zł  60,16 zł   66,67 zł   71,54 zł
 Żaluzja  17GX  30GX  37GX   49GX 22GX   22/30GX 22/37GX 22/45GX
47,97 zł  66,67 zł    81,30 zł  89,43 zł    79,67zł  91,06 zł   99,19 zł   107,32 zł 
czarna (malowana)    Zwykła 11C 117C 24C  32C   42C   17C 30C  37C  49C  22C 22/30C   22/37C  22/45C 
 26,83 zł   26,83 zł    29,27 zł  47,97 zł   47,97 zł   31,71 zł 43,90 zł    50,41 zł  58,54 zł  54,37 zł  60,16 zł   66,67 zł   71,54 zł 
Żaluzja 17CX 30CX 37CX 49CX 22CX 22/30CX 22/37CX 22/45CX
 – 47,97 zł  66,67 zł   81,30 zł   89,43 zł   79,67 zł  91,06zł    99,19 zł  107,32 zł
czarno-złota (malowana)  Zwykła  11CZ 117CZ 24CZ 32CZ 42CZ 17CZ 30CZ  37CZ   49CZ 22CZ   22/30CZ 22/37CZ   22/45CZ
 26,83 zł    26,83 zł   29,27 zł   47,97 zł   47,97 zł  31,71 zł  43,90 zł  50,41 zł  58,54 zł   54,37 zł 60,16 zł  66,67zł  71,54 zł 
 Żaluzja  – 17CZX   30CZX  37CZX  49CZX  22CZX 22/30CZX  22/37CZX  22/45CZX 
 – 47,97 zł  66,67 zł   81,30 zł   89,43 zł  79,67 zł  91,06 zł    99,19 zł  107,32 zł
czarno-srebrna (malowana) Zwykła 11CS  117CS 24CS 32CS 42CS 17CS 30CS 37CS  49CS   22CS 22/30CS   22/37CS 22/45CS 
  26,83 zł    26,83 zł   29,27 zł   47,97 zł   47,97 zł   31,71 zł  43,90 zł   50,41 zł   58,54 zł   54,37 zł  60,16 zł 66,67 zł   71,54 zł 
Żaluzja 17CSX  30CSX  37CS  49CSX  22CSX 22/30CSX   22/37CSX  22/45CSX
47,97 zł   66,67 zł  81,30 zł    89,43 zł  79,67 zł  91,06 zł     99,19 zł  107,32 zł
miedziana (malowana) Zwykła  11M 117M 24M 32M 42M 17M  30M  37M 49M  22M  22/30M  22/37M  22/45M 
 26,83 zł   26,83 zł  29,27 zł  47,97 zł  47,97 zł  31,71 zł  43,90 zł  50,41 zł   58,54 zł  54,37 zł 60,16 zł  66,67 zł  71,54 zł 
Żaluzja  17MX  30MX  37MX  49MX  22MX  22/30MX 22/37MX   22/45MX
47,97 zł   66,67 zł   81,30 zł   89,43 zł  79,67 zł  91,06 zł    99,19 zł  107,32 zł
Oskar biały (malowana)  Zwykła 11OB  117OB 24OB 32OB 42OB 17OB 30OB  37OB  49OB  22OB
 63,41 zł 63,41 63,41 zł  93,50 zł  93,50 zł  70,73 zł 93,50 zł  109,76 zł  125,20 zł   93,50 zł – 
Żaluzja  –  17OBX  30OBX  37OBX  49OBX 22OBX  – 
 – 97,56 zł   117,07 zł  136,59 zł  147,15 zł  117,07 zł
Oskar kremowy (malowana)  Zwykła 11OK 117OK  24OK  32OK   42OK  17OK 30OK   37OK 49OK   22OK
  63,41 zł  63,41 zł   63,41 zł   93,50 zł 93,50 zł  70,73 zł  93,50 zł  109,76 zł  125,20 zł    93,50 zł – 
 Żaluzja –   17OKX  30OKX  37OKX 49OKX   22OKX – 
–  97,56 zł   117,07 zł  136,59 zł   147,15 zł    117,07 zł – 
Oskar grafitowy (malowana) Zwykła  11OG 117OG 24OG 32OG 42OG 17OG 30OG  37OG  49OG   22OG – 
63,41 zł  63,41 zł  63,41 zł   93,50 zł    93,50 zł 70,73 zł    93,50 zł  109,76 zł   125,20 zł     93,50 zł  – 
 Żaluzja –   17OGX  30OGX  37OGX  49OGX 22OGX  – 
–  83,24 zł    117,07 zł   136,59 zł  147,15 zł  117,07 zł   – 
Oskar czarny (malowana)  Zwykła  11OC 117OC  24OC 32OC 42OC 17OC 30OC 37OC 49OC  22OC  – 
63,41 zł   63,41 zł    63,41 zł  93,50 zł    93,50 zł   70,73 zł   93,50 zł    109,76 zł   125,20 zł     93,50 zł   – 
Żaluzja –   17OCX 30OCX 37OCX 49OCX  22OCX  – 
–  97,56 zł     117,07 zł   136,59 zł  147,15 zł   117,07 zł   – 
Oskar czarno-złoty (malowana) Zwykła  11OCZ 117OCZ 24OCZ 32OCZ 42OCZ 17OCZ 30OCZ 37OCZ  49OCZ  22OCZ  – 
63,41 zł  63,41 zł   63,41 zł 93,50 zł     93,50 zł    70,73 zł     93,50 zł    109,76 zł    125,20 zł    93,50 zł   – 
 Żaluzja –  17OCZX  30OCZX 37OCZX   49OCZX 22OCZX 
–  97,53 zł      117,07 zł  136,59 zł   147,15 zł     117,07 zł  – 
Oskar czarno-srebrny (malowana)  Zwykła  11OCS  117OCS 24OCS  32OCS 42OCS 17OCS 30OCS  37OCS 49OCS 22OCS –   –
63,41 zł  63,41 zł 63,41 zł 93,50 zł   93,50 zł    70,73 zł    93,50 zł   109,76 zł   125,20 zł  93,50 zł  
 Żaluzja  –  –  17OCSX 30OCSX 37OCSX 49OCSX 22OCSX
 –  –  97,53 zł      117,07 zł   136,59 zł   147,15 zł  117,07 zł 
Oskar miedziany (malowana)  Zwykła 11OMI 117OMI 24OMI 32OMI 42OMI 17OMI  30OMI 37OMI 49OMI 22OMI  –
63,41 zł  63,41 zł   63,41 zł  93,50 zł   93,50 zł     70,73 zł     93,50 zł    109,76 zł   125,20 zł  93,50 zł  
 Żaluzja  –  17OMIX 30OMIX 37OMIX 49OMIX 22OMIX
 – 97,53 zł  117,07 zł   136,59 zł   147,15 zł   117,07 zł 
Oskar  Zwykła  11O 117O 24O 32O 42O 17O 30O  37O 49O  22O
 79,67 zł  79,67 zł    79,67 zł  117,07 zł 117,07 zł  87,80 zł   117,07 zł  137,40 zł   156,10 zł  117,07 zł  –
Żaluzja  –  17OX  30OX  37OX 49OX  22OX  –  –
 –  –            –  –
Oskar miedziany Zwykła 11OM  117OM  24OM 32OM 42OM 17OM   30OM 37OM   49OM  22OM  –  –
  79,67 zł  79,67 zł    79,67 zł 117,07 zł  117,07 zł  87,80 zł    117,07 zł 137,40 zł   156,10 zł  117,07 zł  –  –
Żaluzja  –  –  17OMX  30OMX  37OMX 49OMX  22OMX   –  –
 –   121,14 zł  147,97 zł   147,15 zł    183,74 zł 146,34 zł   –
miedź galwaniczna  Zwykła 11MG 117MG 24MG 32MG 42MG 17MG 30MG  37MG  49MG 22MG 22/30MG   22/37MG  22/45MG
39,84 zł    39,84 zł   39,84 zł   69,11 zł  69,11 zł   52,85 zł    66,67 zł  82,93 zł  96,75 zł    77,24 zł  104,07 zł   122,76 zł    142,28 zł 
 Żaluzja  –  – 17MGX   30MGX 37MGX 49MGX 22MGX  –
–   –  82,93 zł 96,75 zł   115,45 zł 126,83 zł     117,07 zł   –
złoto galwaniczne  Zwykła 11ZG  117ZG 24ZG 32ZG 42ZG  17ZG  30ZG 37ZG   49ZG 22ZG   22/30ZG 22/37ZG  22/45ZG 
39,84 zł   39,84 zł    39,84 zł  69,11 zł    69,11 zł   52,85 zł  66,67 zł    82,93 zł  96,75 zł    77,24 zł 104,07 zł    –  142,28 zł 
Żaluzja  – –  17ZGX   30ZGX  37ZGX  49ZGX 22ZGX   –
 – 82,93 zł  96,75 zł  115,45 zł 126,83 zł     117,07 zł 
rustykalna  Zwykła  11R 117R 24R 32R 42R 17R  30R  37R  49R 22R 
 79,67 zł  79,67 zł    79,67 zł  117,07 zł   117,07 zł   50,41 zł   71,54 zł  82,93 zł   115,45 zł  117,07 zł  
 Żaluzja  –  –  17RX  30RX  37RX  49RX 22RX 
 –  –  61,79 zł   89,63 zł  135,77 zł   135,77 zł  135,77 zł
pozłacana  Zwykła  11Z 117Z 24Z 32Z 42Z 17Z 30Z   37Z  49Z 22Z  22/30Z   22/37Z 22/45Z 
122,76 zł      158,54 zł   189,43 zł  208,13 zł   246,34 zł   158,54 zł 208,13 zł   246,34 zł  325,20 zł   246,34 zł    246,34 zł   325,20 zł  341,06 zł  
Żaluzja –   17ZX 30ZX   37ZX 49ZX  22ZX  22/30ZX  22/37ZX  22/45ZX 
 – 181,30 zł      226,83 zł 268,29 zł   349,59 zł   268,29 zł  268,29 zł  349,59zł  357,72 zł  
niklowana Zwykła  11N 117N 24N 32N 42N 17N 30N 37N 49N  22N  22/30N 22/37N   22/45N
 58,54 zł 58,54 zł  59,35 zł  97,56 zł    97,56 zł  60,98 zł   74,80 zł  93,50 zł   116,26 zł 72,36 zł    84,55 zł   122,76 zł   142,28 zł 
 Żaluzja  –  – 17NX  30NX 37NX  49NX  22NX  22/30NX 22/37NX   22/45NX
 –  – 82,11 zł  99,19 zł  107,32 zł   137,40 zł  91,06 zł   104,07 zł    142,28 zł 169,92 zł  
szlifowana  Zwykła  11SZ 117SZ 24SZ 32SZ 42SZ 17SZ 30SZ 37SZ  49SZ 22SZ 22/30SZ 22/37SZ 22/45SZ
 58,54 zł  58,54 zł  59,35 zł 97,56 zł    97,56 zł  60,98 zł   74,80 zł  93,50 zł    116,26 zł 65,85 zł   85,55 zł     113,82 zł   142,28 zł
Żaluzja  – –  17SZX   30SZX 37SZX  49SZX  22SZX  22/30SZX  22/37SZX  22/45SZX
 –  –  84,55 zł  99,19 zł  107,32 zł   137,40 zł  84,55 zł    104,07 zł   132,52 zł  169,92zł
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Otrzymasz dostęp do: ekskluzywnych promocji, porad branżowych oraz nowości w naszej ofercie


X
Newsletter
Mapa
dystrybutorów
Hansa
Katalog
produktów